פוליסות

 

אובדן כושר עבודה

 
במצבים רפואיים לא צפויים (תאונה ו/או מחלה ו/או ניתוח) מביאים אותנו לעיתים למצב בו איננו יכולים לעבוד. במקרה כזה ביטוח אובדן כושר עבודה שאנו רוכשים מחברות הביטוח השונות ממלא את החלל של חוסר בהכנסה.

מטרה של ביטוח אובדן כושר עבודה הינה לבטח אדם מפני תאונה או מחלה אשר יגרמו לו לאבד את כושר עבודתו, ומתן גמלה של עד- 75% מהכנסתו הנוכחית (כמובן לפי הפוליסה). משמעות אובדן כושר עבודה מסוג זה הינה כי המבוטח לא יוכל לעסוק במקצועו או בכל עיסוק סביר (זמני או קבוע)
 

תאונות אישיות

 
תביעת תאונות אישית הנה תביעה נגד חברת ביטוח על פי פוליסת ביטוח אשר נקנתה באופן פרטי במסגרתה ניתן כיסוי ביטוחי לתוצאה אפשרית של ארוע תאונתי, המוגדרת מראש ומפורטת בפוליסה, ואשר בהתרחשותה קמה הזכאות לקבלת פיצוי חד פעמי כפי שהוגדר והוסכם מראש.

ל"ארוע תאונתי" אין הגדרה אחידה ומחייבת, בפוליסות הוא מוגדר כחבלה גופנית כתוצאה מארוע פתאומי ובלתי צפוי מראש על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין.

בד"כ בפוליסות השונות קיימת החרגות של ספורט אתגרי, סנפלינג ועוד.

ניתן לתבוע את חברות הביטוח במסגרת הפוליסה אם נגרם לתובע נכות צמיתה עקב תאונה, אובדן כושר עבודה עקב תאונה, מוות עקב תאונה, שברים וכוויות עקב תאונה, מצב סיעודי עקב תאונה, ועוד...